ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / Welcome to www.tsd.police.go.th
พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์
ผู้บังคับการกองกฎหมาย
ปรับปรุงล่าสุด
๒๓ ก.ค. ๒๕๕๗
 
 ๑. รัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗ Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

๒. คำสั่ง ตร. ที่ ๓๒๘/๒๕๕๗ ลง ๑ ก.ค. ๒๕๕๗
เรื่อง การกำหนดลักษณะงานเเละการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบฯ (เพิ่มเติม) Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


๓. บทความ ไทยกับอาเซียน เเละสาระน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

๔. พิธีประดับยศ สิบตำรวจเอก เเละ สิบตำรวจเอกหญิง วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ กรมบังคับคดี
หน่วยระดับกองบัญชาการ ศาลฏีกา กรมคุมประพฤติ
หน่วยงานระดับกองบังคับการ ศาลอุทธรณ์ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ
หน่วยงานระดับกองกำกับการ ศาลยุติธรรม กรมราชทัณฑ์
ภูธรจังหวัด ศาลอาญา กรมปกครอง
สถานีตำรวจ ศาลปกครอง    
อื่นๆ      

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย สำนักพระราชวัง
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงแรงงาน ราชบัณฑิตยสถาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ สำนักงานอัยการสูงสุด

ระบบสารสนเทศกฎหมาย รวมกฎหมาย คำสั่ง ระเบียบ
ระบบสืบค้นราชกิจจานุุเบกษา รวมลิงค์กฎหมาย กฎหมายดอทคอม
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ    
 
ระเบียบ ตร.
คำสั่ง ตร.
ประกาศ - คำสั่ง คสช.