ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / Welcome to www.tsd.police.go.th
พล.ต.ต.ประเสริฐ กาฬรัตน์
ผู้บังคับการกองกฎหมาย
ปรับปรุงล่าสุด
๑๖ ต.ค. ๒๕๕๗
 
 ๑. คำสั่ง ตร. ที่ ๕๒๓/๒๕๕๗ ลง ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๗
เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับอาวุธปืนเเละเครื่องกระสุนปืนของกลาง Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

คำสั่ง ตร. ที่ ๕๓๕/๒๕๕๗ ลง ๑ ต.ค. ๒๕๕๗
เรื่อง กำหนดลักษณะงานเเละการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้จเรตำรวจเเห่งชาติ
รองผู้บัญชาการตำรวจเเห่งชาติ หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ(สบ ๑๐)
ที่ปรึกษา(สบ ๑๐) รองจเรตำรวจเเห่งชาติ(สบ ๙) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจเเห่งชาติ
เเละรองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ(สบ ๙) Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


คำสั่ง ตร. ที่ ๔๑๙/๒๕๕๗ ลง ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๗
เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง ตร. ที่ ๕๖๗/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๗
เเละคำสั่ง ตร. ที่ ๕๒๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓

คำสั่ง ตร. ที่ ๓๒๗/๒๕๕๗ ลง ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๗
เรื่อง หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราว


๒. ลักษณะที่ ๓๘ (เดิม) เงินสินบนเเละเงินรางวัล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๗
ลง ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๗ (โดยเเก้ไขเพิ่มเติมบทที่ ๒๖ หลักเกณฑ์ เเบบ หรือวิธีปฏิบัติ
ในการจ่ายเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจร)


๓. ระเบียบ ตร. ว่าด้วยเเนวทางเเละหลักเกณฑ์การพิจารณากรณีเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย
หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี พ.ศ.๒๕๕๗ ลง ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๗


๔. รัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗

๕. หนังสือกำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยเเพร่ภาพต่อสื่อมวลชน

๖. บทความ ไทยกับอาเซียน เเละสาระน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน

๗. คู่มือดำเนินการทางวินัย สำหรับข้าราชการตำรวจ Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ กรมบังคับคดี
หน่วยระดับกองบัญชาการ ศาลฏีกา กรมคุมประพฤติ
หน่วยงานระดับกองบังคับการ ศาลอุทธรณ์ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ
หน่วยงานระดับกองกำกับการ ศาลยุติธรรม กรมราชทัณฑ์
ภูธรจังหวัด ศาลอาญา กรมปกครอง
สถานีตำรวจ ศาลปกครอง    
อื่นๆ      

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย สำนักพระราชวัง
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงแรงงาน ราชบัณฑิตยสถาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ สำนักงานอัยการสูงสุด

ระบบสารสนเทศกฎหมาย รวมกฎหมาย คำสั่ง ระเบียบ
ระบบสืบค้นราชกิจจานุุเบกษา รวมลิงค์กฎหมาย กฎหมายดอทคอม
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ    
 
ระเบียบ ตร.
คำสั่ง ตร.
ประกาศ - คำสั่ง คสช.