ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / Welcome to www.tsd.police.go.th
พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์
ผู้บังคับการกองกฎหมาย
 
 
 
 
 


๑. คำพิพากษาศาลเเพ่ง พ.ศ.๒๕๕๗ ต่อการประกาศ พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยรัฐบาล Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

๒. สารบัญระเบียบ ตร. ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี
(ปรับปรุง ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๗) Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

๓. ความริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน ( Initiative for ASEAN Integration: IAI )
เเละความเป็นมาของอาเซียน
- ความริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
- ความเป็นมาของอาเซียน Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
- Association of Southeast Asian Nation ASEAN Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
- ไทยกับอาเซียน (ที่มา : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ) Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
- เลขาธิการอาเซียนคือใคร มีหน้าที่อะไร เเละมีวิธีการคัดเลือกหรือสมัครอย่างไร Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
- อาเซียน ดำเนินการอย่างไรบ้างในการลดขั้นตอนทางด้านศุลกากร Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
- รูปเเบบของการเปิดเสรีการค้าบริการของอาเซียนเป็นอย่างไร Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
- เมื่อรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนเเล้วจะทำให้มีการเคลื่อนย้ายเเรงงาน
ได้อย่างอิสระเสรีจริงหรือ (ที่มา : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ) Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

๔. คู่มือการปฏิบัติ การรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร ๒๕๕๗
ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ (ศรส.ลต.ตร.) Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
- คู่มือการเลือกตั้งฉบับสมบูรณ์ Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

๕. ข้าราชการตำรวจ กองกฎหมาย ร่วมบริจาค นิตยสาร ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า
เเละกระดาษ A4
ที่ใช้เเล้ว ให้เเก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดเเห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติตนสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา)
ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดเเห่งประเทศไทย วัน พุธ ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

๖. ตรวจสุขภาพประจำปี วัน พุธ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
- ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ.ตร. ตึกอำนวยการ ชั้น ๕

๗. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
- ดันพื้น/ลุกนั่ง ณ ชั้น ๑๖ กองกฎหมาย
- วิ่ง/เดิน ณ ในบริเวณ ตร.

๘. ข้าราชการตำรวจกองกฎหมาย เข้าเเถวเคารพธงชาติ ณ หน้าอาคาร ๑ ตร. เวลา ๐๗.๔๕ น.
วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ กรมบังคับคดี
หน่วยระดับกองบัญชาการ ศาลฏีกา กรมคุมประพฤติ
หน่วยงานระดับกองบังคับการ ศาลอุทธรณ์ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ
หน่วยงานระดับกองกำกับการ ศาลยุติธรรม กรมราชทัณฑ์
ภูธรจังหวัด ศาลอาญา กรมปกครอง
สถานีตำรวจ ศาลปกครอง    
อื่นๆ        

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย สำนักพระราชวัง
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงแรงงาน ราชบัณฑิตยสถาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ สำนักงานอัยการสูงสุด

ระบบสารสนเทศกฎหมาย รวมกฎหมาย คำสั่ง ระเบียบ
ระบบสืบค้นราชกิจจานุุเบกษา รวมลิงค์กฎหมาย กฎหมายดอทคอม
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ