ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / Welcome to www.tsd.police.go.th
พล.ต.ต.หญิง ศิริวรรณ สุริยะฉาย
ผบก.กม.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารสำหรับ Download (คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่น่าสนใจ)

  คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 205/2562 ลง 19 มี.ค. 62
  คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 265/2562 ลง 25 เม.ย. 62