ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / Welcome to www.tsd.police.go.th
 
พล.ต.ต.หญิง ศิริวรรณ สุริยะฉาย
ผบก.กม.