ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / Welcome to www.tsd.police.go.th
พล.ต.ต.อดุลย์ รัตนภิรมย์
ผบก.กม.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารสำหรับ Download (รวมเรื่องที่น่าสนใจ)

1
หนังสือ ตร. ที่ 0011.13/ว133 ลง 19 พ.ย. 2555 เรื่อง กำชับ ขรก.ตร.ผู้ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการเสด็จพระราชดำเนิน
2
หนังสือ ตร. ที่ 0011.13/ว04 ลง 9 ม.ค. 2556 เรื่องการใช้หมวกของข้าราชการตำรวจสำหรับประกอบเครื่องแบบเสื้อเชิ้ตคอพับกากี
3
การประดับอินทรธนูและเครื่องหมายยศ
4
รวมข้อหารือและการใช้หมวกและเข็มขัดสำหรับประกอบเครื่องแบบ
5
6
7
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2556
8

คำสั่ง ตร. ที่ 419/2556 เรื่อง การอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา...(เเก้ไขใหม่)

9
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2556
10
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2556
11
คำสั่ง ตร. ที่ 518/2556 เรื่อง เครื่องเเบบสโมสรเเบบเสื้อนอกเปิดอกสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรหญิง
12
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดรูปเเบบ สี ของอาคารสถานีตำรวจ ที่พักสายตรวจ เเละยานพาหนะหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ พ.ศ. 2556
13
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ (ฉบับที่5)
พ.ศ. 2557
14
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการขอพิสูจน์สัญชาติ พ.ศ. 2557
15
หนังสือกำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยเเพร่ภาพต่อสื่อมวลชน
16

ระเบียบ ตร. ว่าด้วยเเนวทางเเละหลักเกณฑ์การพิจารณากรณีเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย
หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี พ.ศ.2557 ลง 15 ก.ค. 2557

17
รัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
18
กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการการลงตำเเหน่งของเจ้าของหนังสือ ลง 28 ต.ค. 2557
19
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ (ฉบับที่6)
พ.ศ. 2557 ลง 25 ก.ย. 2557
20
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ (ฉบับที่7)
พ.ศ. 2558 ลง 23 มิ.ย. 2558
21
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ (ฉบับที่8)
พ.ศ. 2558 ลง 23 ก.ค. 2558
22
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ (ฉบับที่9)
พ.ศ. 2558 ลง 17 ส.ค. 2558
23
คู่มือพิธีการที่ตำรวจควรรู้
24
การเเต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ
25
ระเบียบ ตร ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2560
ลง 19 ก.ย. 2560
26
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ (ฉบับที10)
พ.ศ. 2560 ลง 31 ส.ค. 2560 โดยยกเลิกความในข้อ 2 บช.น.,ข้อ 3-11 ภ.1-9, และข้อ 23 รพ.ตร.
และให้ใช้ความใหม่แทน และยกเลิกข้อ 12 ศชต. และ (จ) บก.ทท. ของข้อ 13 บช.ก. เพิ่มความ
เป็นข้อ 25 บช.ทท. ตั้งแต่ 1 ก.ย. 2560 เป็นต้นไป)
27
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 11)
พ.ศ. 2560 ลง 22 พ.ย. 2560 (สตส.)
28