ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / Welcome to www.tsd.police.go.th
พล.ต.ต.หญิง ศิริวรรณ สุริยะฉาย
ผบก.กม.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารสำหรับ Download

-
กลุ่มงานระเบียบการตำรวจ กม.
ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี (พ.ศ.2554-2562)
-
กลุ่มงานระเบียบการตำรวจ กม.
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่น่าสนใจ (พ.ศ.2555-2561)
  กลุ่มงานระเบียบการตำรวจ กม.
คำสั่งสำนักงานตำรวจเเห่งชาติที่น่าสนใจ (พ.ศ.2562)
-
กลุ่มงานระเบียบการตำรวจ กม.
รวมเรื่องที่น่าสนใจ (พ.ศ.2555-2560)
  กลุ่มงานระเบียบการตำรวจ กม.
รวมเรื่องที่น่าสนใจ (พ.ศ.2562)
-
กลุ่มงานกฎหมาย กม. (พ.ศ.2553-2562)
  กลุ่มงานกฎหมาย กม. (พ.ศ.2562)
-