พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
คลิกที่นี่

พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
คลิกที่นี่

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
คลิกที่นี่

พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
คลิกที่นี่

พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘
คลิกที่นี่

พระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑
คลิกที่นี่

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
คลิกที่นี่

พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓
คลิกที่นี่