ติดต่อ

 

 

กองกฎหมาย

 

ที่อยู่

กองกฎหมาย ชั้น 16 อาคาร 1

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1, แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ กลาง 022053577| โทรสาร 022518959

Email : legalpolice25@gmail.com