วิสัยทัศน์ (Vision)

 

 

“กองกฎหมาย
สำนักงานกฎหมายและคดี
เป็นตำรวจมืออาชีพด้านกฎหมายและวิชาการ”