อัปเดตแอปฯ “แทนใจ” ให้พร้อม! เพื่อเตรียมตัวใช้งานระบบค้นหารายชื่อในคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. ถึง สว. วาระประจำปี 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *