ผลงานรอบ 3 เดือน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 65)

“ผลงานรอบ 3 เดือน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 65) ”

“ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล กวาดล้างอาชญากรรมอย่างเด็ดขาดและต่อเนื่อง สืบสวนปราบปรามจับกุม คดียาเสพติด คดีออนไลน์ การพนัน อาวุธปืน

สถานบริการ เพิ่มความเข้มในการคัดกรองและจัดระเบียบคนต่างด้าวฯ

แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *