วันนี้ ๑ ม.ค.๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ว่าที่ พ.ต.อ.เศรษฐพงษ์ จิตต์โกมุท ผกก.กวช.กม. พร้อม จนท.ผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมพิจารณร่างแนวทางปฏิบัติประกอบระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการในฐานะเป็นอธิบดีหรือผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕

วันนี้ ๑ ม.ค.๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ว่าที่ พ.ต.อ.เศรษฐพงษ์ จิตต์โกมุท ผกก.กวช.กม. พร้อม จนท.ผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมพิจารณร่างแนวทางปฏิบัติประกอบระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการในฐานะเป็นอธิบดีหรือผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเผ่า ศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๘ ตร. โดยมี พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร ๑)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *