วันนี้ (14 ธ.ค.65) เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.ธีรภพ รุมแสง รอง ผบก.กม. เป็นผู้แทน กม.การประชุม พิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจในสังกัด กมค. ตามโครงการ “ทำดี มีรางวัล”

วันนี้ (14 ธ.ค.65) เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.ธีรภพ รุมแสง รอง ผบก.กม. เป็นผู้แทน กม.การประชุม พิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจในสังกัด กมค. ตามโครงการ “ทำดี มีรางวัล” โดยมีผู้แทนหน่วยในสังกัด กม., คด., คพ., สบส., อฏ. และฝอ.กมค. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม คด. ชั้น 14 อาคาร 1 ตร. โดยมี พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น รอง ผบช.กมค. เป็นประธานการประชุม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *