วันนี้(๑๒ ธ.ค.๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.) พ.ต.อ.หญิงประพร เติมเกาะ ผกก.กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย เป็นผู้แทน กม. การประชุมหารือ การพิจารณายกร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

วันนี้(๑๒ ธ.ค.๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.) พ.ต.อ.หญิงประพร เติมเกาะ ผกก.กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย เป็นผู้แทน กม. การประชุมหารือ การพิจารณายกร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยมี พล.ต.ต.สุรพล เปรมบุตร รอง ผบช.ภ.๑ ปฏิบัติราชการ รอง ผบช.สอท., พล.ต.ต.นิเวศ อาภาวศิน รอง ผบช.สอท. และเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม คด. ชั้น ๑๔ อาคาร ๑ ตร.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *