วันนี้ ๓๑ ม.ค.๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.ต.ต.หญิงรุจิรา สิกขะ สว.ฝอ.กม. เป็นผู้แทน กม. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดือน มกราคม 2566

วันนี้ ๓๑ ม.ค.๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.ต.ต.หญิงรุจิรา สิกขะ สว.ฝอ.กม. เป็นผู้แทน กม. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดือน มกราคม 2566 (ผ่านระบบการประชุมทางไกล) โดยมี พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น รอง ผบช.กมค. เป็นประธาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *