วันนี้ ๒๑ พ.ย.๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.พ.ต.อ.หญิงบุษกร สุนทรสถิตพิมล รอง ผบก.กม. และพ.ต.อ.หญิงอรทัย จิตภักดี ผกก.ฝอ.กม. เป็นผู้แทนกม. เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจตามโครงการ “ทำดี มีรางวัล” ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม คด ชั้น ๑๔ อาคาร ๑ สตช.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *